lørdag, april 05, 2008

Pragmatisk projektledelse -del 1

Jeg har tidligere her på bloggen skrevet om Steve McConnells Code Complete som jeg er meget begejstret for, så det bør vel ikke være den store overraskelse at hans projektledelsesmetoder også falder i min smag.
Bogen behandler ikke de store mastodontprojekter, "kun" små og mellemstore projekter.
McConnells hovedtese er at projektet opdeles i en række delafleveringer hvor et bestemt område af applikationen udvikles helt færdig og installeres hos kunden. Der er to grunde til at han anbefaler at man ligefrem installerer hos kunden:
  1. Når kunden ser en fuldt funktionelt (i dybden, ikke i bredden) udgave af applikationen kommer der typisk en byge af change requests, ikke bare til den udviklede funktionalitet, men til flere dele af applikationen. Jo tidliger disse change request fanges, des "billigere" bliver de at implementere
  2. Den funktionalitet som afleveres i de første "drops" skal være de områder som har den største betydning for kunden, eller som udgør de største risikomomenter. Derved får både teamet, ledelsen og kunden et reelt billede af projektets status.
Efter hvert drop er afleveret har teamet mulighed for at sammenligne den reviderede projektplan med det faktiske tidsforbrug, og derefter overveje korrigerende handlinger. Denne mulighed er det langt fra sikkert at du har i et projekt som forsøger at aflevere hele applikationen i et hug. Den primære grund er, at man ikke løbende kender projektets faktiske tilstand, for modulerne er f.eks. meldt 95% færdige. Dette betyder jo som regel at koden næsten er færdig, men problemet er ofte af integrationen med de andre moduler ikke er på plads endnu. Erfaringen viser at integrationen ofter står for 25 - 45% af tidforbruget. Ergo, vi kender ikke projektets faktiske status.

Ingen kommentarer: