torsdag, december 09, 2010

Projektledelse & SQL Azure

Det er godt nok ved at være lang tid siden jeg sidst har blogget, men arbejdet har de sidste måneder lagt en begrænsning på den tid jeg har til rådighed til teknisk udforskning.

Selv om der er blevet prioriteret hårdt, har jeg valgt at deltage i decembers møde i erfa-gruppen for projektleder under IT-ForumFyn. Emnet var processen omkring valg af projektstyringsværktøj, hvor de havde kigget på Microsoft Project og ProjectFlow. Oplægsholderne, Ebbe og Pia fra Orifarm, fortalte om hvilke behov der drev deres søgning. I deres tilfælde var det i særdeleshed et behov for at skabe overblik over den samlede projektportefølje, idet man søsatte for mange projekter i forhold til de forhåndenværende ressourcer.
Selv om strategiske projekter med ledelsens bevågenhed har bremset den organisatoriske forankring i virksomheden, mener de at virksomhedens projektmodenhed er vokset betragteligt i de sidste par år. Planerne for de kommende år er at alle projekter er registreret i ProjectFlow, at de forventede ressourcetræk er indlagt samt at medarbejderne løbende registrerer tidsforbruget på projekterne, således at det vil være muligt at lave opfølgning på estimaterne, både indenfor tid og økonomi.

Ugens andet arrangement var ONUGs TechDay, hvor jeg desvære kun havde mulighed for at deltage i Martin Schmidts oplæg om SQL Azure. Jeg har stor respekt for folk, som både har styr på deres stofområder og samtidig forstår at bringe denne viden ud til tilhørerne. Martin er helt tydeligt en af disse! Super godt oplæg, mange tak.